ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Siwaporn Fongthong
ชื่อเรื่อง An Economic analysis of microcredit of village and urban community funds in Thailand = การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสินเชื่อรายจุลภาคของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในประเทศไทย
หัวเรื่อง Credit;Villages -- Thailand
จำนวนหน้า xvi, 166 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Economics
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Economics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 147-156
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013