ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ อรรถวิทย์
ชื่อเรื่อง สมรรถภาพทางการสอนภาษาอังกฤษบังคับพื้นฐานจากการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน และจากการประเมินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยพายัพ;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);นักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 122 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538