ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Blum, Max Benjamin
ชื่อเรื่อง Multi-criteria analysis for identifying appropriate integrated pest management in small scale tomato production in Chiang Mai province, Thailand = การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์เพื่อระบุการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการที่เหมาะสมในการผลิตมะเขือเทศรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย Max Benjamin Blum
หัวเรื่อง Pests -- Control -- Chiang Mai;Tomatoes -- Planting;Pesticides;Pesticides -- Environmental aspects
จำนวนหน้า xv, 96 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management
โน้ต Thesis (Master of Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 72-78
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2012