ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sakda Chaivooth.
ชื่อเรื่อง Studies of the preparation and properties of polymer blends = การศึกษาวิธีการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์
หัวเรื่อง Polymers and polymerization.
จำนวนหน้า xvii, 87 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1989.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 85-86
ภาษา English
ปีการศึกษา 1989.