ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Vajaneeporn Bua-Own
ชื่อเรื่อง Synthesis and characterisation of novel tin(II) alkoxide-based macroinitiators for use in the the ring-opening polymerisation of cyclic esters = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวริเริ่ม ปฏิกิริยาขนาดใหญ่ที่มีทิน(II)แอลคอกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักตัวใหม่สำ หรับใช้ในการเกิดพอลิเมอร์แบบเปิดวงของไซคลิกเอสเทอร์ c
หัวเรื่อง Esters;Polymers
จำนวนหน้า xxxi, 226 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 197-201
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2012