ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Orawan Samphawamana
ชื่อเรื่อง Developing evaluation model of professional nursing competencies in primary care unit = การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยบริการปฐมภูมิ
หัวเรื่อง Nurses
จำนวนหน้า xiii, 191 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Research and Development in Education
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Research and Development in Education)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 139-144
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2011