ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดาราลักษณ์ วังคะวงษ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ในแผนกไตเทียม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guielines for palliative care in patients with end stage renal disease in hemodialysis department, Chiangmai Ram hospital, Chiang Mai province
หัวเรื่อง Kidney diseases;Palliative care
จำนวนหน้า ฌ, 118 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
โน้ต การค้นคว้าแแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 92-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555