ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Suporn Predisripipat
ชื่อเรื่อง Responses to boron applications in Vigna = การตอบสนองต่อวิธีการใส่โบรอนในถั่วสกุล Vigna
หัวเรื่อง Vigna;Soils -- Boron content
จำนวนหน้า xi, 83 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chaing Mai University, 1988
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Master of Science) (Agriculture) (Agronomy) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา Chaing Mai 1988