ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Saibua Khempet
ชื่อเรื่อง Growth and development of purple glutinous rice and the construction of its growth model = การเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวเหนียวก่าและการสร้างแบบจาลองการเจริญเติบโต
หัวเรื่อง Rice -- Growth;Purple rice
จำนวนหน้า xv, 109 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : graduate school, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Applied Agronomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 70-82
ภาษา English
ปีการศึกษา graduate school 2012