ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Saroj Wattanasuksakul
ชื่อเรื่อง Plant diversity, carbon sinks and nutrient accumulation in ecosystems of dry dipterocarp forest with and without fire at Intakin silvicultural research station, Chiang Mai province = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่าบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Biotic communities -- Chiang Mai;Species diversity;Dipterocarpaceae;Forests and forestry -- Chiang Mai
จำนวนหน้า xii, 174 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai university, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Soil Science and Natural Resources Management
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Soil Science and Natural Resources Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 168-173
ภาษา English
ปีการศึกษา school university 2012