ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรมัตถ์ มีปากดี
ชื่อเรื่อง ผลระยะสั้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอล-คาร์นีทีนต่อสมรรถภาพร่างกายด้านความแข็งแรงและความทนทานของนักกีฬา = Short effect of L-carnitine supplement on physical performance on strength and endurance of athletes
หัวเรื่อง Physical Exertion;Exercise;Carnitine;ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร;คาร์นิทีน;นักกีฬา
จำนวนหน้า ฌ, 52 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุนุกรม: แผ่น [34]-35
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555