ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สายสวาท สุคันธวงศ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิธีการและกลวิธีที่ใช้ในการสอนของครูสังคมศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าสอนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การสอน;สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่;การศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่;ครูสังคมศึกษา
จำนวนหน้า 383 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [373]-376
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531