ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุไรรัตน์ อินธิสอน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of home health care for persons with diabetes mellitus by health care team of Doi Lo hospital, Chiang Mai province
หัวเรื่อง Home care services;Diabetis mellitus
จำนวนหน้า ฎ, 117 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 83-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555