ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิติธร เทพเทวิน
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของชุมชนชานเมืองในการจัดการศึกษานอกระบบ
หัวเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- การบริหาร;ชานเมือง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);บ้านท่ารั้ว (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า (100) แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [99-100]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538