ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sirin Panyakom
ชื่อเรื่อง Characterization of silk fibroin hydrogels prepared with different gel formers = การหาลักษณะเฉพาะของซิลก์ไฟโบรอินไฮโดรเจลที่เตรียมด้วยสารก่อเจลต่างชนิด
หัวเรื่อง Hydrogels;Fibroin;Silk
จำนวนหน้า xvii, 118 p. : ill, table, chart
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: P. [92]-98
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011