ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุนันท์ วัชรากร
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีครูที่สอนในโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติงานสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน;ครู -- ความพอใจในการทำงาน;ครู -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฐ, 168 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 143-144
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2537