ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Li, Ling
ชื่อเรื่อง Professional practice environment and turnover intention among nurses in the general university hospitals, Yunnan Province, The People' s Republic of China = สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและความตั้งใจลาออกของพยาบาลใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั่วไป จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน Li Ling
หัวเรื่อง Nurses -- china;Hospitals -- china;Yunnan Province (China)
จำนวนหน้า xiii, 127 p. Table
พิมพลักษณ Chiangmai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Nursing Administration
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science in (Nursing Administration)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 77-94
ภาษา English
ปีการศึกษา Chiangmai The 2011