ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Phu, Van Hoang.
ชื่อเรื่อง Evaluation of cropping system on sloping land in the Northern mountainous region of Viet Nam = การประเมินระบบการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันในเขตพื้นที่ภูเขาภาคเหนือของประเทศเวียตนาม Phu Van Hoang.
หัวเรื่อง Soil conservation -- Vietnam.;Cropping systems -- Vietnam.;Slopes (Physical geography) -- Vietnam.
จำนวนหน้า xiv, 112 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1993.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture Systems)) -- Chiang Mai University.
ภาษา English
ปีการศึกษา 1993.