ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Gan, Yinbo.
ชื่อเรื่อง Nitrogen fertilizer management in vegetable soybeans = การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในถั่วเหลืองฝักสด Yinbo Gan.
หัวเรื่อง Nitrogen fertilizers.;Soybean -- Fertilizers.;Nitrogen in agriculture.;Soybean -- Chiang Mai.
จำนวนหน้า xii, 113 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1993.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agricultural systems)) -- Chiang Mai University.;Bibliography: 52-62.
ภาษา English
ปีการศึกษา 1993.