ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Supada Khonyoung
ชื่อเรื่อง Automatic quantitative analysis systems with flow based approach for aiding the clinical diagnosis and quality control of pharmaceutical samples = ระบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบอัตโนมัติที่ใช้หลักการไหลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยทางคลินิกและการควบคุมคุณภาพตัวอย่างทางเภสัชกรรม
หัวเรื่อง Flow injection analysis;Thalassemia
จำนวนหน้า xxiii, 106 p. ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Chemistry)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011