ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Worawut Makcharoen
ชื่อเรื่อง Effects of additive elements: cesium, cerium, zirconium and germanium on crystal structure and dielectric properties of calcium copper titanate ceramics = ผลของธาตุเติมแต่ง ซีเซียม ซีเรียม เซอร์โคเนียม และเจอร์ แมนเนียม ต่อโครงสร้างผลึก และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนต
หัวเรื่อง Crystal -- Structure;Dielectrics
จำนวนหน้า xxvi, 176 p. ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Materials Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Materials Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 139-146
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011