ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Subin Jaita
ชื่อเรื่อง Molecularly imprinted polymer for separating by- products from diketopiperazines synthesis = พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสาหรับการแยกผลพลอยได้ออกจากการสังเคราะห์ไดคีโตพิเพอราซิน
หัวเรื่อง Polymerization -- Synthesis;Polymer -- imprinted
จำนวนหน้า xvii, 89 p. ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 61-67
ภาษา English
ปีการศึกษา 2010