ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธวินันท์ จีปราบนันท์
ชื่อเรื่อง การลดปริมาณรังสีที่เลนซ์ตาในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยใช้แผ่นเส้นใยนาโนเคลือบด้วยแบเรียมซัลเฟต = Radiation dose reduction to the eye lens in brain computed tomography examination using brarium sulfate coated nano-fiber sheets
หัวเรื่อง Radiotherapy, Computer-Assisted;การรักษาด้วยรังสี
จำนวนหน้า ณ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553