ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Bannarak Khumraksa
ชื่อเรื่อง Synthesis and applications of polymeric modified silica magnetic nanoparticles = การสังเคราะห์และการประยุกต์ของพอลิเมอร์ดัดแปรอนุภาคนาโนแม่เหล็กซิลิกา
หัวเรื่อง Nanoparticles;Polymers and polymerization
จำนวนหน้า xxiii, 135 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 88-96
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011