ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Doungnapa Kingkeow
ชื่อเรื่อง The Influence of Cytokine, Chemokine and Chemokine Receptor Gene Polymorphisms and their expression on HIV disease progression = อิทธิพลของภาวะพหุสัณฐานของยีนไซโตไคน์ เคโมไคน์และตัวรับเคโมไคน์ และการแสดงออกของยีน ต่อการดำเนินโรคติดเชื้อเอชไอวี
หัวเรื่อง HIV infections;Genes therapy
จำนวนหน้า xxv, 212 p. : ill, chart
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Microbiology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 161-198
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009