ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jantana Keereetaweep
ชื่อเรื่อง Optimization of Monacolin K biosynthesis by Monoascus species in Thai rice = การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการชีวสังเคราะห์โมนาโคลิน เค โดยเชื้อราโมแนสคัสในข้าวไทย
หัวเรื่อง Monacolin K;Monascus;Fungi;Biosynthesis
จำนวนหน้า xv, 128 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmaceutical Sciences
โน้ต Thesis (Master of Science (Pharmaceutical Sciences)) - - Chiang Mai University;Bibliography : p.65-72
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2009