ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wattana Sriphannam
ชื่อเรื่อง B-Galactosidase from Lactic Acid Bacteria Isolated from Infant and Feasibility in Oligosaccharide Synthesis Application = เอนไซม์บีต้ากาแลกโตซิเดสจากแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากอุจจาระทารกและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์โอลิโกแซคคาไรด์
หัวเรื่อง Biotechnology;Bacteria;Beta-galactosidase
จำนวนหน้า xxi, 156 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biotechnology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biotechnology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 118-141
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2011