ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Panuphan Prapatigul
ชื่อเรื่อง Dairy cooperative's management process contributing to occupation development of dairy farmers in upper Northern Thailand = กระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์โคนมที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
หัวเรื่อง Dairy farming;Farmers -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า xvi, 463 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School ,Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Extention and Rural Development
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Extention and Rural Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 414-425
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2011