ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sittiporn Suwannamit
ชื่อเรื่อง Isolation and expression of a SGI-LIKE GENE of anopheles cracens = การแยกและการแสดงออกของยีนคล้าย SGI ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles cracens
หัวเรื่อง Anopheles;Gene expression;Genes, Insect
จำนวนหน้า xv, 57 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Parasitology
โน้ต Thesis (Masterr of Science (Parasitology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 40-52
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2006