ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pitsinee Inthi
ชื่อเรื่อง Relationship of Nucleotide Polymorphism at rs 1800497 Position in Dopamine D2 Receptor Gene Region with the Severity of Alcohol Dependence = ความสัมพันธ์ของภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง rs 1800497 ในบริเวณยีนตัวรับโดปามีน ชนิดที่ 2 กับความรุนแรงของการ ติดสุรา
หัวเรื่อง Alcoholism;Nucleotides
จำนวนหน้า xvi, 83 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Toxicology
โน้ต Thesis (Master of Science (Toxicology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 43-52
ภาษา English
ปีการศึกษา 2010