ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Oranuch Yayapao
ชื่อเรื่อง Characterization of tungsten oxide nanostructure synthesized by Hydrothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนทังสเตนออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
หัวเรื่อง Tungsten;Nanostructures
จำนวนหน้า xv, [106] p. : ill., tables
พิมพลักษณ Bangkok : The Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science in (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 79-82
ภาษา English
ปีการศึกษา Bangkok The 2011