ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รสสุคนธ์ ทาริยะ
ชื่อเรื่อง ศักยภาพและข้อจำกัดของกลไกการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เด็กและหญิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน จังหวัดเชียงใหม่ = The Potential and limitation of the assistance mechanisms for trafficked children and women in Chiang Mai province
หัวเรื่อง การค้ามนุษย์ -- เชียงใหม่;สตรี -- เชียงใหม่;เด็ก -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [128]-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553