ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Prinya Ngamprapasom
ชื่อเรื่อง Investigation on multiplicity and stability of whirl responses in a Non-linear Rotor-stator-stator system = การตรวจสอบความหลากหลายและเสถียรภาพการตอบสนองแบบหมุนควงในระบบโรเตอร์-สเตเตอร์แบบเชิงเส้น
หัวเรื่อง Rotors -- Dynamics;Linear control systems
จำนวนหน้า xiii, 61 p. : maps, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chaing Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Mechanical Engineering
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Mechanical Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 54-55
ภาษา English
ปีการศึกษา The Chaing Mai 2010