ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Philaiwan Aiamsen
ชื่อเรื่อง Light-emitting Polymer Single-walled Carbon Nanotube Composites for Use as White Light-emitting Diodes = วัสดุผสมพอลิเมอร์เปล่งแสงท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังชั้นเดียว เพื่อใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงสีขาว
หัวเรื่อง Polymers;Light emitting Diodes
จำนวนหน้า xxxi, 161 p. ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 130-150
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2010