ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Songkran Promwong
ชื่อเรื่อง Construction of a model for developing instructional competency promoting prathom suksa Sixth students' mathematics process skills through knowledge management and action research = การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนที่ส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการความรู้และกรวิจัยเชิงปฏิบัติการ
หัวเรื่อง Teaching;Study skills;Mathematics -- Study and teaching
จำนวนหน้า xvi, 223 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chaing Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chaing Mai University. Graduate School;Chaing Mai University. Field of Curriculum and Instruction
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p.158-164
ภาษา English
ปีการศึกษา The Chaing Mai 2009