ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Panita Boonsit
ชื่อเรื่อง Genotypic variation and heritability of gamma oryzanol in local purple glutinous rice genotypes = ความแตกต่างทางจีโนไทป์และความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมของสารแกมมาออไรซานอลในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง
หัวเรื่อง Rice -- Varieties;Gamma Oryzanol;Field crops -- Breeding;Rice -- Field experiments
จำนวนหน้า 107 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. The Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of philosophy (Agronomy)) -- Chiang Mai University;Bibliographies p. 89-104
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2009