ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วลัยลักษณ์ เจียรพินิจนันท์
ชื่อเรื่อง ผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในรูปแบบการจัดการเชิงระบบระหว่างเครือข่ายบริการทางการแพทย์ที่มีเภสัชกรและแกนนำผู้ติดเชื้อในคลินิก NAPHA โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Outcomes of HIVAIDS patients care by systematic approach management between medical service network with a pharmacist and core patient activists in NAPHA clinic at Chaehom Hospital, Lampang Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลแจ้ห่ม. คลินิก NAPHA;โรคเอดส์ -- การรักษาด้วยยา;การติดเชื้อเอชไอวี;บริการทางการแพทย์ -- ลำปาง;โรงพยาบาล -- การบริหาร;AIDS (Disease) -- Chemotherapy;HIV-positive persons;Outcome assessment (Health care);Pharmacist and patient
จำนวนหน้า ฒ, 143 แผ่น + ซีดี3รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553;บรรณานุกรม : แผ่น 92-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553