ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Songyot Kullasoot
ชื่อเรื่อง Relationship between diversity of macroinvertebrates and water quality of Mekong River and Tributaries, Thailand and Loa PDH, 2007-2008 = ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2550-2551
หัวเรื่อง Invertebrates;Water quality;Species diversity
จำนวนหน้า xxi, 131 p. : ill., maps
พิมพลักษณ Bangkok : The Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Environmental Science
โน้ต Thesis (Master of Science in (Environmental Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p. 74-86
ภาษา English
ปีการศึกษา Bangkok The 2010