ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Narongrit Tipcompor
ชื่อเรื่อง Characterization of Silver Bismuth Sulfide nanostructures synthesized by Solvothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนซิลเวอร์บิสมัทซัลไฟด์ ที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล
หัวเรื่อง Chemistry;Silver Bismuth Sulfide;Nanostructures
จำนวนหน้า xv, 107 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 51-57
ภาษา English
ปีการศึกษา 2010