ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตราวดี ข่มอาวุธ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Situational analysis of caring for persons with schizophrenia who attempted suicide at Sungmen Hospital, Phrae Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลสูงเม่น;Dissertations, academic -- nursing;Caregivers;Sucidal;โรงพยาบาล -- แพร่;ผู้ป่วยจิตเภท -- แพร่;ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
จำนวนหน้า ญ, 91 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553