ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงค์เยาว์ กันเนตรกาศ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซ้ำที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with Repeated Attempted Suicide Receiving Services at Thakat Primary Care Unit, Lamphun Province
หัวเรื่อง การฆ่าตัวตาย;Dissertations, academic -- nursig;Suicidal behavior;Caregivers;ความพยายามฆ่าตัวตาย;ผู้ป่วยทางจิจ -- ลำพูน;ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ลำพูน. ตำบลท่ากาศ
จำนวนหน้า ญ, 132 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553