ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรวีร์ ศีลพงษ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors receiving services at Wangrou Primary Care Unit, Wang Mahakon Subdistrict, Tha Tako District, Nakhon Sawan Province
หัวเรื่อง ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ท่าตะโก (นครสวรรค์);คนดื่มสุรา -- สุขภาพจิต;Dissertations, academic -- nursing;Caregivers;Alcohol drink;จิตเวชศาสตร์ -- การพยาบาล
จำนวนหน้า ฎ, 92 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553