ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อันธิกา กุลยวง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในคลินิกยาเสพติด โรงพยาบาลลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services ar drug treatment clinic, Lampang hospital
หัวเรื่อง Dissertatins, academic -- nursing;Alcohol;Alcohol drinking;โรงพยาบาลลำปาง. คลินิกยาเสพติด;ผู้ติดสุรา -- การดูแล;พิษสุราเรื้อรัง;การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จำนวนหน้า ญ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [106]-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552