ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Amnart Panyamoon
ชื่อเรื่อง Use of the kidney injury molecule-1 as a specific biomarker for detection of renal dysfunction in a human population with chronic cadmium exposure = การใช้คิดนี่อินจูรี่โมเลกุล-1 เป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพจำเพาะสำหรับการตรวจหาภาวะไตทำงานผิดปกติ ในประชากรที่สัมผัสแคดเมียมแบบเรื้อรัง
หัวเรื่อง Kinneys -- Diseases;Toxicology;Cadmium;Urology
จำนวนหน้า xx, 113 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Bangkok : The Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Toxicology
โน้ต Thesis (Master of Science in (Toxicology)) -- Chiang Mai University;Bibliography : p.81-98
ภาษา English
ปีการศึกษา Bangkok The 2010