ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกรัชต์ ตียพันธ์
ชื่อเรื่อง เซลล์พันธุศาสตร์ในเด็กปัญญาอ่อนในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โครโมโซม;ปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่;Dissertations, academic -- Anatomy;Cytogenetics;Mental retardation -- Chiang Mai;เซลล์พันธุศาสตร์
จำนวนหน้า ฐ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
โน้ต ขาดหน้า 84 ต้นฉบับไม่มี;วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536