ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วชิราพร ประเศรษฐานนท์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย)และราคาทองคำในตลาดโลกโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An Analysis of the relationship between gold future price in Thailand Future Exchange and World Gold Spot Price Using Cointegration Method
หัวเรื่อง ทอง -- ราคา;การโปรแกรมเชิงเส้น;เวกเตอร์วิเคราะห์;ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน -- ไทย
จำนวนหน้า ฎ, 65 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [43]-44
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553