ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุณฑริกา ผลไพร
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนโดยแกนนำเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ = Action to solve AIDS problems in the community by AIDS affected youth leaders
หัวเรื่อง เยาวชนในการพัฒนา -- สันกำแพง (เชียงใหม่);เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน;การพัฒนาชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่);โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
จำนวนหน้า ฏ, 165 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553