ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Poachanee Norfun
ชื่อเรื่อง Development of flow injection and sequential injection methods for determination of Aluminium ions in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณไอออนอะลูมิเนียมในตัวอย่างน้ำ
หัวเรื่อง Ions;Chemistry, Analytic;Aluminium
จำนวนหน้า xxvi, 137 P
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: P. 121-126
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009