ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ราตรี โชติกพงษ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Krok Phra Hospital, Nakhon Sawan Province
หัวเรื่อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล;ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล -- นครสวรรค์;ความซึมเศร้า;Dissertations, academic -- nursing;Depression;Chronically ill -- care;Hospitals -- outpatient services -- Nakorn Sawan
จำนวนหน้า ญ, 162 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 132-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย 2552