ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพาภรณ์ ลักษณะหุต
ชื่อเรื่อง การใช้หลักสูตรวิชา ศิลปะกับชีวิต ในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง หลักสูตร;การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ณ, [165] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 129-132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536